Zabytki i atrakcje turystyczne Lublina i okolic

Okolice Lublina

Żaglówki na Zalewie Zemborzyckim.
  • Zalew Zemborzycki - zbiornik retencyjny na rzece Bystrzycy, umiejscowiony w środku granicach administracyjnych Lublina, do wnętrza dzielnicy Zemborzyce. Wykorzystywany przede wszystkim do rekreacji.
  • Rezerwat przyrody Łysa Góra ponad Ciemięgą - rezerwat przyrody na terenie gminy Wólka.
  • Rezerwat przyrody Górki Czechowskie


Zobacz też: Rezerwaty przyrody województwa lubelskiego